Jyväskylän akvaarioseura ry:n vuosikokous 15.2.2020

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä, Klo 13 - 15

1.      Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:12.

2.      Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiia Kumpulainen ja sihteeriksi Sari Eskonen.  Pöytäkirjan tarkastajiksi, sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Joel Rahkonen ja Jari Ulmanen.

3.      Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.      Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin (liite)

5.      Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto (liitteenä) esitelty ja hyväksytty

6.      Tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus myönnetty hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.      Toimintasuunnitelma ja talousarvio (liitteenä) vahvistettu vuodelle 2020. Toimintasuunnitelmasta poistetaan kohta, jossa sanotaan, että talkoolaisille korvataan ruokailukuluja harkinnan mukaan. Verottajan mukaan tämä ei ole mahdollista. 

Jäsenmaksujen osalta päätettiin, että mobiilijäsenkortti tulee olemaan jäsenille edullisempi, kuin pahvinen jäsenkortti. Mobiilijäsenkortin jäsenmaksu on 8€ ja pahvisen jäsenkortin hinta pysyy edelleen 10€:ssa. Lisäksi otettiin käyttöön perhejäsenyys. Samassa taloudessa ensimmäinen jäsenyys on normaalihintainen, mutta seuraavat saman talouden jäsenten maksut 5€/hlö. Saman talouden ensimmäinen jäsen maksaa liittymismaksun, mutta seuraavat eivät. Nuorisojäsen 5€.

8.      Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Ulmanen.

Erovuorossa olivat Juhani Pirhonen ja Kari Markko. Juhani Pirhonen ja Kari Markko jatkavat hallituksessa. Jenny Lappalainen tulee uudeksi hallituksen jäseneksi. Varajäseneksi valittiin Susann Warnecke.

9.      Toiminnantarkastajaksi valittiin Jussi Lindgren, toiminnantarkastajan varajäseneksi valittiin Joel Rahkonen.

10.  Päätettiin, että hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta vuonna 2020.

11.  Muut asiat

        Kevätretkikohde on Tallinna, josta järjestetään oma kokous.

        Uusista nettisivuista järjestetään oma kokous.

        Viherlandian yhteistyöstä järjestetään oma kokous.

12.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

_______________________________               ______________________________

Tiia Kumpulainen, puheenjohtaja                        Sari Eskonen, sihteeri

 

 

________________________________             _______________________________

Joel Rahkonen, pöytäkirjantarkastaja                 Jari Ulmanen, pöytäkirjantarkastaja


Toimintakertomus 2019

Jyväskylän akvaarioseuran keskeisin toimintamuoto oli kokoontumiset jonkun akvaarioteeman merkeissä. Kokoontumispaikat vaihtelivat. Omaa kokoontumistilaa seuralla ei ole; seura on vuokrannut tarvittaessa Mataran vuokrattavia tiloja. Kokoontumissa kävi väkeä vaihtelevasti, 3-22 henkilöä. Kokouksista tiedotettiin sähköpostilla, Facebookissa seuran omilla sivuilla sekä ryhmässä, sekä toisinaan myös Jyväskylän akvaarioharrastajat- ja Akvaariot -ryhmissä. Myös seuran oma WhatsApp -ryhmä toimi tapahtumien mainostuksessa sekä jäsenten keskustelupalstana. Seuralla on vuotuinen viljelykilpailu, jossa eniten viljelypisteitä kerännyt palkitaan kiertopalkinnolla.

Kevätkausi avattiin helmikuussa huutokaupalla Matarassa. Maaliskuussa Markku Varjo luennoi kalojen nimeämisestä, ja tilaisuuteen osallistui 22 henkeä. Vuosikokous pidettiin Matarassa huhtikuussa. Toukokuun alussa teimme Rahulan Akvaariopäivillä jäsenhankintaa ja akvaarioneuvontaa. Kesäkuussa pidimme lettukestit uuden puheenjohtajan luona, jonka jälkeen seuratoiminta jäi kesätauolle. Seuran Facebook sivuja siivottiin sekä luotiin uusi ryhmä. Syksyllä Facebookissa järjestettiin kansikuvakilpailu. Myös Instagram ja WhatsApp otettiin käyttöön. Seuralle otettiin käyttöön yhteinen sähköpostiosoite: jyvaskylanakvaarioseura@gmail.com. Seura sai myös uuden yhteistyökumppanin Fisutar.fi. Lokakuussa Juhani valmisti kalanruokaa seuralaisten kanssa kotonaan. Marraskuussa yhteistyökumppanimme Hissunkissun järjesti akvaariopäivän, jossa seura oli mukana. Joulukuussa yhdistimme Rahulan akvaariopäivän sekä seuran pikkujoulut.

Yhdistys jatkoi Tropical Fish -verkkolehden tilaamista. Uutta kirjallisuutta ei seuralle vuoden aikana ostettu. Seuran kirjastona toimii kaupunginkirjaston 2. kerroksen lainaustiskin viereinen siivouskomero. Yhdistyksellä oli 10 hengen huoltorinki, joka kävi huoltamassa Jyväskylän kaupunginkirjaston lastenosaston akvaarioita kolmen viikon välein. Huoltorinkiläiset saavat kulukorvauksena paikallisliikenteen vyöhyketaksan mukaisen korvauksen käynneistään sekä vapautuksen jäsenmaksusta. Huoltotulo muodostaa suuren osan seuran toiminnan rahoituksesta. Huoltotyö on myös itsessään oleellinen osa seuran toimintaa. Maaliskuussa Keskisuomalaisessa oli juttu kirjaston akvaariohuoltotoiminnasta.

Yhdistys jatkoi yhteistyötä Faunattaren ja Rahulan rehun kanssa. Seuralla on myös yhteistyösopimukset Äänekosken Hissun Kissun -eläinkaupan ja Tampereen Akvaariokalan kanssa. Em. liikkeiden lisäksi seuralaiset saavat alennusta Akvaarioon.fi, Petsfriendsshop.com, Fisutar.fi-verkkokaupoista. Keskustelut Fishtank.fi -verkkokaupan kanssa ovat myös aloitettu, jotta heistä saataisiin myös seuran yhteistyökumppani. Seura otti käyttöön mobiilijäsenkortin Aibonus-palvelun kautta.


Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 

Vuonna 2020 Jyväskylän akvaarioseura ry. kokoontuu toimintavuoden aikana 6-7 kertaa. Kokoontumispaikkana on pääsääntöisesti Kansalaistoiminnankeskus Matara. Kokoontumiset voidaan toteuttaa myös retkinä ja vierailuina toisten harrastajien kodeissa. Kokousten aiheista vastaa yhdistyksen hallitus, joka toivoo saavansa jäseniltä ehdotuksia kokousaiheiksi. Tiedottaminen yhdistyksen tapahtumista hoidetaan pääasiassa sähköpostilla, Facebookissa ja seuran nettisivuilla. Lisäksi viestintäkanavina toimii seuran WhatsApp -ryhmä sekä Facebook -ryhmä.

Pääsääntöisesti kokousten alustajina toimivat yhdistyksen omat jäsenet mutta ainakin kerran vuodessa pyritään kutsumaan kokouksen alustajaksi seuran ulkopuolinen alan asiantuntija. Seura järjestää vähintään yhden retken johonkin akvaarioaiheiseen kohteeseen tai tapahtumaan. Seura voi korvata jäsenten tekemiä retkiä polttoainekulujen ja pääsymaksujen osalta akvaarioaiheisiin tapahtumiin.

Jyväskylän kaupunginkirjaston altaiden huoltoa jatketaan. Altaiden puhtaanapidosta huolehtii ns. huoltorinki, jonka jäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksusta ja lisäksi huoltorinkiläiset saavat seutuliikenteen vyöhyketaksan mukaisen korvauksen. Yhdistys ylläpitää suhteita yhteistyöliikkeisiin, jotka antavat alennuksia yhdistyksen jäsenille akvaariotuotteista ja lisäksi ne voivat järjestää jäsenille erikoistarjouksia ja muuta ohjelmaa.

Seura jatkaa Tropical Fish Hobbyist -verkkolehden tilausta. Lehti tilataan jatkossakin vain verkkoversioina vähäisten säilytystilojen ja vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Seuran ylläpitämää käsikirjastoa pyritään pitämään ajantasaisena hankkimalla seuralaisten käyttöön uusia kotimaisia ja ulkomaisia akvaariokirjoja. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja lehtiä kuukaudeksi kerrallaan kuittaamalla lainat lainavihkoon. Lehdet ja kirjat säilytetään kaupunginkirjaston 2. kerroksen lainaustiskin viereisessä komerossa. Lisäksi komerossa on ostettavissa itse tehtyjä kasvilannoitteita ja siellä on myös lainattavissa lihamylly akvaariokalojen ruuan tekemistä varten.

Akvaarioseura pyrkii olemaan näkyvillä erilaisissa lemmikkieläimiin liittyvissä tapahtumissa ja levittämään niissä akvaariotietoutta. Näiden tapahtumien järjestämiseen osallistuvien seuralaisten matka-, ja majoituskuluja korvataan harkinnan mukaan.